Softicon oprogramowanie ERP enova365

Zaawansowana kontrola dokumentów

Moduł Softicon.KontrolaDokumentow został stworzony jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności oprogramowania enova. Jest to narzędzie służące do obsługi zaawansowanych scenariuszy kontroli dostępu do dokumentów enova. Prawa do dokumentów udostępniane przez moduł uwzględniają rolę lub operatora, kategorię handlową lub definicję dokumentu, magazyn oraz jedną ze zdefiniowanych operacji, tj.: dodawanie, usuwanie, edycja, zatwierdzanie, anulowanie, przenoszenie do bufora.

Dzięki modułowi Softicon.KontrolaDokumetow można np., tworzyć scenariusze w których jedni operatorzy mają prawo do tworzenia dokumentów ale nie mogą ich zatwierdzać natomiast inni nie mogą ich tworzyć ani zmieniać ale mogą je zatwierdzać lub anulować. Prawa te można ustalić osobno dla dowolnej kategorii handlowej albo konkretnej definicji dokumentu zawężając wszystko do poziomu wybranego magazynu.