Softicon oprogramowanie ERP enova365

FURMAX

Small Furmax jest oprogramowaniem do zarządzania produkcją w pełni zintegrowany z programem enova (wspólna baza danych, logika biznesowa, wygląd). Oprogramowanie Furmax uzupełnia pozostałe moduły z rodziny enova o funkcjonalność zarządzania gospodarka materiałową oraz planowania produkcji. Nasze oprogramowanie pozwala sprawnie zarządzać procesem produkcyjnym.


Furmax kontroluje następujące etapy produkcji :

 • Wielozakładowość
 • Planowanie produkcji na podstawie zamówień handlowych
 • Mechanizm serii produkcyjnej
 • Kalkulacja produktu z podziałem na składniki, półprodukty i usługi
 • Zapotrzebowanie na materiały w oparciu o stan magazynowy i rezerwację
 • Zaawansowany generator zamówień do dostawców
 • Rezerwacja materiałów pod konkretną serię produkcyjną
 • Zarządzanie produktem:o technologia
  – wersje
  – logistyka
  – dostawcy
  – zamienniki składników
  – przeliczniki jednostek
  – dodatkowe parametry zużycia i kosztów dla składników i produktów (współczynniki produkcyjne)
 • Procesy produkcyjne
 • Przewodniki produkcyjne
 • Harmonogram produkcji
 • Realizacja serii – automatyczne generowanie dokumentów RW i PW
 • Szczegółowe rozliczanie kosztów wytworzenia produktu
 • Analizy procesów produkcyjnych