Softicon oprogramowanie ERP enova365

Projekty UE

Projekty UE Softicon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Tytuł Projektu: „Dostawa sprzętu, oprogramowania, wdrożeń i szkoleń celem stworzenia jednolitego i centralnego systemu informatycznego dla firmy Softicon Sp. z o.o.” nr RPWM.01.04.03-28-0006/18-00 realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i […]