FURMAX

Small Furmax jest oprogramowaniem do..Furmax jest oprogramowaniem do zarządzania produkcją w pełni zintegrowany z programem enova (wspólna baza danych, logika biznesowa, wygląd). Oprogramowanie Furmax uzupełnia pozostałe moduły z rodziny enova o funkcjonalność zarządzania gospodarka materiałową oraz planowania produkcji. Nasze oprogramowanie pozwala sprawnie zarządzać procesem produkcyjnym.
Furmax kontroluje następujące etapy produkcji :
• Wielozakładowość
• Planowanie produkcji na podstawie zamówień handlowych
• Mechanizm serii produkcyjnej
• Kalkulacja produktu z podziałem na składniki, półprodukty i usługi
• Zapotrzebowanie na materiały w oparciu o stan magazynowy i rezerwację
• Zaawansowany generator zamówień do dostawców
• Rezerwacja materiałów pod konkretną serię produkcyjną
• Zarządzanie produktem:
o technologia
o wersje
o logistyka
o dostawcy
o zamienniki składników
o przeliczniki jednostek
o dodatkowe parametry zużycia i kosztów dla składników i produktów (współczynniki produkcyjne)
• Procesy produkcyjne
• Przewodniki produkcyjne
• Harmonogram produkcji
• Realizacja serii – automatyczne generowanie dokumentów RW i PW
• Szczegółowe rozliczanie kosztów wytworzenia produktu
• Analizy procesów produkcyjnych